interjú a múltról

A kilépőkkel folytatott exitinterjú már bevett eszköz, sőt, egyes cikkek szerint „szuperfegyver”, amivel a HR-esek kikutathatják, milyen gyengeségei vannak a cégnek – hiszen általában a valamivel elégedetlen munkatársak hagyják el azt. Másik céljuk, hogy a kilépő dolgozó inkább velük ossza meg feszültségeit, mint hogy a közösségi médiában keltse rossz hírét a vállalatnak.

De vajon fordítanak-e annyi figyelmet a visszavonuló, nyugdíjba menő munkatársakra? Vajon igyekeznek-e felfedezni és megtartani a bennük összegyűlt tudást, tapasztalatot?

Az áttekintő interjú

A témával „retiree interview” néven angol nyelvű cikkekben találkoztam. A magyar nevet – egy családi brainstorming után – én adtam, mert a „nyugdíjas” jelző nálunk nem túl pozitív, az „exit” meg még rosszabb….

Ugyanis az interjú legfontosabb célja, hogy segítse a visszavonuló kollégát abban, hogy áttekintse a cégnél eltöltött éveit, büszkeséggel zárhasson le egy fontos időszakot az életében. Felidézni sikereket, fontos eseményeket, mérföldköveket, jó emlékeket, saját fejlődésének főbb állomásait. Az emlékezés közben óhatatlanul előkerül az, mikor működött jól a cég, mikor érezték magukat legjobban a dolgozók – és vajon miért?

Emellett természetesen szóba kerül az is, mi az, amit jónak talált a munkatárs a cég működésében, ami miatt kitartott, milyen változások hoztak szerinte pozitívumokat, és melyek nem, és az is, milyen javaslatai vannak a jövőre nézve.

Fontos téma lehet, milyen tudását, tapasztalatát tartja fontosnak átadni az itt maradóknak, van-e javaslata arra, ez ki(k)nek, és milyen formában történjen?

Ha a cég búcsúztatót tervez, az interjún fontos információkat kaphat ahhoz, hogy az ne sablonos, hanem valóban személyre szóló legyen.

Mikor, hogyan, ki interjúzzon?

 • Az első lehetséges időpont nyilvánvalóan az, amikor a munkatárs bejelenti szándékát. Nem érdemes az utolsó napokra hagyni, mert akkor a kapott muníciót (pl. tudásátadásra vonatkozóan) már nem tudja a cég használni.
 • Mindenképpen nyugodt körülmények között, lehetőleg személyesen, elegendő időt rászánva. Amikor ez nem lehetséges, mindig a lehető legszemélyesebb formában – tehát inkább videó jelenléttel, mint telefonon.
 • Legszemélyesebb, ha a visszavonuló munkatárs vezetője mutatja ki azzal elismerését, hogy ő szán időt az interjúra. Mindenképpen olyan valaki legyen, aki birtokában van az odafigyelés, az értő figyelem, az empátia kompetenciáinak. Jó kérdéseket kell tudnia feltenni, elmélyíteni a beszélgetést. Ennek a beszélgetésnek a fókuszában a távozó munkatárs van, nem a főnök, nem a cég!

Lehetséges kérdések

Milyen témákat érintsenek az interjún?

 • A visszavonuló munkatárs életútjának fontos állomásai
 • Az életút során elért fejlődés: megtanult dolgok, megszerzett készségek
 • Főbb eredmények, sikerek, kedvelt tevékenységek, feladatok
 • Legnagyobb kihívások, azok leküzdése
 • Munkatársak / vezetők jellemzői, akikkel legjobban szeretett dolgozni
 • Átélt változások a cég életében, kultúrájában
 • Javaslatok a cég működésének javítására, a munkatársak jóllétének növelésére
 • Javaslatok tudásának átadására

A cégek manapság jelentős erőforrásokat fordítanak a dolgozói elégedettség javítására. A munkatársak legtöbbször a személyes elismerés, megbecsülés hiányát emelik ki hiányosságként. Az áttekintő interjú egy formája lehet a megbecsülés kifejezésének.